Extraordinary essence of India

Sajust Indijas pulsējošo enerģiju un trakumu, šarmantumu, atjautīgumu un prasmīgumu, karsto sauli, nabadzību, netīrību, bezjūtību un pieklājību, nesteidzību un harmoniju, visu neparasto Indijas esenci. Izjust Indiju caur savu neapzināto un instinktīvo būtību. Gulēt pa dienu krišnaītu templī, paslēpjoties no trakās ielas dzīves un saules. Izjust sviedru upes uz sava ķermeņa. Būt pateicīgam. Sajust karija spēcīgo garšu, masala chai dievišķīgumu, safrāna saldējuma maigumu, kardamona un medus savienojuma neparātu Gulab Jamun saldumos. Jogot ar skatu uz Gangu un sajust savu ķermeņa lokanību karstumā.
Ielpot Indijas gaisu, klātu ar putekļiem, vīraka un garšvielu smaržu, atkritumu, govju izkārnījumu un notekūdeņu smaku, dūmu un ēdiena izgarojuma smaržu. Bezvēja, saules piekarsētu Indijas gaisu, piesātinātu kā Masala chai.
Sadzirdēt Indijas skaļumu un troksni, hindu mūzikas burvīgās skaņas, mašīnu un tuktuku pīpināšanu, rikšu zvaniņu skaļo šķindināšanu, kovārņu klaigāšanu naktī, cilvēku čalošanu un rosību, guļot pie atvērta loga virs Varanasi jumtiem. Ritmisko ventilātora dūkoņu virs galvas katru nakti. Skrienošo tējas tirgotāju melodisku dziesmu vilcienu vagonos: “chai, chai, chai..” pusmiegā guļot un klausieties vēja, ventilātora un vilciena rībēšanā.
Saredzēt Indijas spilgtumu un košumu, sievietes krāsainajos sari, babas ar gudrām un skaistām sejām, kārdinošos ielu ēdienus ik uz stūra, mieru indiešu acīs, kas tik ļoti kontrastē ar ārējo, mums eiropiešiem šķietamo, haosu. Hindu reliģiju krāsainos rituālus. Govs līķus, ko ēd suņi un knābā vārnas, ugunskurus, kur dedzina mirušus cilvēkus un pieņemt to.
Indija ir katram sava. Indiju var ieraudzīt tādu, kāds esi tu pats un paņemt no tās to, ko tev tobrīd vajag. Namaste!
/

To feel pulsating energy and madness of India, charm, resourcefulness and skill, hot sun, poverty, filth, insensibility and courtesy, unhurriedness and harmony, all the unusual Indian essence. Experience India through our unconscious and instinctual nature. Sleep during the day at Hare Krishna temple, hiding from the crazy street life and hot sun. Feel the river of sweat on my body. Be grateful. Feel the strong taste of curry, masala chai divinity, saffron ice cream softness, cardamom and honey connection extravagance in Gulab Jamun sweets. Did yoga with view of the Ganges and felt the flexibility of my warm body.

To inhale Indian air, covered with dust, the smell of incense and spice, garbage, cow droppings and sewage odors, breathing the smell of food and smoke. Windless, heated Indian air, saturated as masala chai.

To hear the Indian loudness and noise, charming Hindi music sounds, car and tuk tuk honking, loud rickshaw bells, jackdaws shouting in night, people murmur and bustle, lying at an open window above the rooftops of Varanasi. Rhythmic fan buzzing overhead every night. Running tea seller melodic shouting through train couches, “chai, chai, chai ..” drowsily lying and listening to the wind, fans and train rumbling.

To see India`s brightness and saturation, colorful women sari, Babas with smart and beautiful faces, delicious street food at every corner, peace in the eyes of the Indians, which contrasts so much with the external, chaos we Europeans see. Colorful Hindu religious rituals. Cow carcasses eating dogs and crows, bonfires, where the dead are burnt. And to accept it.

Everyone has his own India being. India is like you and your feelings about this world. Take from India what you need at that time. Namaste!

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone

India travel photography by Amalija Andersone